Ontstaan van SZNH

De vereniging BBNH (Belangenvereniging Bedrijfsleiders Noord Holland-noord) heeft meer dan 40- jaar bestaan. Dit was een groep mensen die eens in de 2 maanden bij elkaar kwam om hun kennis te delen. De groep bestond uit managers van zwembaden en zwemscholen uit de regio Noord Holland Noord. De vereniging was toe aan vernieuwing en modernisering.
Daartoe is de SZNH (stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland) opgericht een stichting zonder winstoogmerk. De SZNH wil groeien, samen sterk staan, mede daarom is er gekozen om het verzorging gebied groter te maken en meer zwembaden te benaderen om bij ons aan te sluiten. De SZNH heeft daarom ook een missie en visie opgesteld.
Wat kan de SZNH voor u betekenen: U bent als zwembad accommodatie deelnemer, dat wil zegen dat u een zwembadmedewerker naar keuze naar een meeting kan sturen.
Is er een techniek meeting, dan is uw technische man/vrouw welkom; is er een zwemtechnische bijeenkomst dan kunt u zwemonderwijzers sturen. Ook zijn er managersmeetings.

U bepaalt wie er naar welke meeting gaat. De SZNH gaat voor low budget, dus daar hoeft u het niet voor te laten. De meeste bijeenkomsten zijn gratis. Bij grote of dure bijeenkomsten zullen wij een kleine bijdragen vragen.