Licentie zwem ABC

Vanaf 1 september 2014 kunnen zwemlesaanbieders de overstap gaan maken van de huidige 'Erkenning' naar het verkrijgen van een Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen - de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Nu maakt de zwembranche een volgende stap en komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut waarin de partijen RECRON, VSG en KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd. Zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zwemlesaanbieders die na die datum hieraan niet kunnen voldoen, kunnen het Zwem-ABC niet meer uitgeven.

Stappen om te komen tot Licentie Zwem-ABC
Er zijn twee aanmeldingsprocedures: de aanmeldingsprocedure van huidige Erkenning naar de Licentie Zwem-ABC en de aanmeldingsprocedure voor nieuwe toetreders. Hieronder vindt u stapsgewijs beschreven hoe u de Licentie Zwem-ABC kunt behalen om aan de nieuwe kwaliteitsstandaard in de zwembranche te voldoen.

Aanmeldingsprocedure van huidige Erkenning naar de Licentie Zwem-ABC

 1. U wilt graag de Licentie Zwem-ABC behalen en daarmee laten zien dat u handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard in de zwembranche.
 2. U downloadt het Handboek Licentie Zwem-ABC via de webwinkel (gratis).
 3. U gaat intern aan de slag en zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan alle criteria*).
 4. Wanneer uw organisatie naar uw mening voldoet aan alle criteria kunt u uw aanvraag indienen voor de Licentie Zwem-ABC.
 5. U ontvangt de Offerte en de algemene voorwaarden en retourneert de ondertekende Offerte naar het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
 6. U ontvangt de factuur voor de overstapprocedure.
 7. Na betaling van de factuur maakt een auditor een afspraak met u voor de audit bij u op locatie (duur circa 2 uur).
 8. De auditor checkt de administratie diplomazwemmen.
 9. Wanneer blijkt uit de audit en check administratie diplomazwemmen dat aan alle criteria is voldaan, ontvangt u de Licentie Zwem-ABC.

Aanmeldingsprocedure voor nieuwe toetreders

 1. U wilt graag de Licentie Zwem-ABC behalen en daarmee laten zien dat u handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard in de zwembranche.
 2. U neemt contact op met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en vraagt het Handboek Licentie Zwem-ABC aan.
 3. U gaat intern aan de slag en zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan alle criteria*).
 4. Wanneer uw organisatie naar uw mening voldoet aan alle criteria kunt u uw aanvraag indienen voor de Licentie Zwem-ABC.
 5. U ontvangt de Offerte en de algemene voorwaarden en retourneert de ondertekende Offerte naar het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
 6. U ontvangt de factuur voor de audit.
 7. Na betaling van de factuur doorloopt u de digitale toets.
 8. Na het uitvoeren van de digitale toets maakt een auditor een afspraak met u voor de audit bij u op locatie (duur circa 2 uur).
 9. Wanneer blijkt uit de audit dat aan alle criteria van de Licentie Zwem-ABC is voldaan, bent u aspirant licentiehouder.
 10. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ beoordeelt het diplomazwemmen.
 11. Wanneer het beoordeelde diplomazwemmen is uitgevoerd conform de eisen van de BREZ 2.0 voor licentiehouders ontvangt u de Licentie Zwem-ABC.

*) Mocht u vragen hebben over de inhoud van het Handboek Licentie Zwem-ABC of over de procedure neem dan contact op met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, email